NHÀ PHỐ MANG PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỀN 8 X 16M

Công trình: đã thực hiện
Bàn giao sự dụng: 12-2013
Thời gian hoàn thành: 5 tháng

Diện tích đất: 8 x 22 (m)
Diện tich xây dựng: 8 x 16 (m)